Đáp Ca & CHL CN 12 TN A

print

Đáp Ca & CHL CN 12 TN A

Thánh vịnh 68: https://www.youtube.com/watch?v=8M3PuzVcK6U  

Hiệp Lễ: Sống trong tự dohttps://youtu.be/5TGLjBzKZ1o

songtrongtudo_tn