Đáp Ca & CHL CN Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Năm A

print

CN 11 Năm A. Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

Đáp ca: Thánh vịnh 147 https://youtu.be/_Z-erjmAKxY

Hiệp lễ: Sống Bí Tích Thánh Thể: https://youtu.be/2sjwSH9HjMo