Đáp Ca & Hiệp Lễ : Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A  2023

print

Đáp Ca & Hiệp Lễ : Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm  A  2023

Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh

 

Nhập Lễ: Các tầng Trời Mở Ra:

 

Đáp Ca: TV 28 : 

 

Hiệp Lễ: Ngỡ ngàng nhận ra: