ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trả lời phỏng vấn nhân ngày nhận sứ vụ Giám quản Tông tòa GP Hà Tĩnh

print