Đôi nét về Ngày Họp Mặt Ơn Gọi Giáo Phận Cần Thơ

print
Đôi nét về ngày họp mặt ơn gọi 2021