ĐTC gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên của Nam Sudan

print

ĐTC gặp gỡ các giám mục