ĐTC Phanxicô (18/7): Người môn đệ cần nghỉ ngơi và có lòng trắc ẩn

print