ĐTC tặng 600,000 khẩu trang y tế cho Trung Quốc

print