Đức Cha Đaminh chúc mừng Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương Dịp Tạ ơn 20 năm Giám mục

print

Đức Cha Đaminh đại diện Giáo phận Đà Lạt

chúc mừng Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương

Dịp Tạ ơn 20  năm Giám mục (01/10/2023)