Đức Hồng Y Ouellet: Ơn Gọi Nảy Sinh Trong Các Cộng Đoàn

print

Tin Vatican, ngày 12/4/2021

Đức Hồng Y Ouellet: Ơn Gọi Nảy Sinh Trong Các Cộng Đoàn

*****

Hội nghị Chuyên đề thần học về Ơn gọi Linh mục, sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm 2022 dưới sự chủ trì của Bộ Giám mục, đã được thông báo vào thứ Hai 12/4/2021 tại Phòng Báo chí của Tòa Thánh.

Michele Raviart – Cité du Vatican

Để thúc đẩy một cộng đoàn giữa các ơn gọi, từ các ơn gọi của các linh mục đến ơn gọi của các tín hữu, được liên kết với nhau bằng bí tích rửa tội và bằng tình yêu của Chúa Thánh Thần. Đây là một trong những mục tiêu của Hội nghị Chuyên đề Thần học Quốc tế “về một nền Thần học Căn bản của Chức Vụ Linh mục”, mà Bộ Giám mục đang chuẩn bị cho năm tới. Hội nghị này sẽ kéo dài ba ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 năm 2022, với sự hiện diện của tổng trưởng của các Thánh Bộ thuộc Giáo triều Rôma và nhiều giám mục, linh mục và tín hữu từ khắp nơi trên thế giới.

Cuộc gặp gỡ diễn tả dấu hiệu của tính đồng nghị mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn. Trong cách tiếp cận, liên quan đến hội nghị thần học quốc tế, bắt đầu vào thứ Hai (12/4/2021) với phần trình bày về sự kiện này trong Phòng Báo chí của Tòa Thánh. Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, nhắc nhớ rằng : “Tính đồng nghị có nghĩa là sự tham gia tích cực của tất cả các tín hữu vào sứ mệnh của Giáo hội, mô tả hành trình hiệp nhất của những người được rửa tội hướng tới Nước Trời, đang được xây dựng ngày này qua ngày khác trong thực tế của gia đình, nơi làm việc, cũng như trong đời sống xã hội và giáo hội dưới mọi hình thức của nó”, thông qua, “sự cộng tác chặt chẽ giữa giáo dân. dân chúng, linh mục và tu sĩ để loan báo Tin Mừng cho thế giới ”.

Chức vụ linh mục của tình yêu

Hội nghị này dành cho tất cả mọi người, tuy nhiên, các giám mục là đối tượng chính của hội nghị chuyên đề này, trong vai trò hướng dẫn và đào tạo của các vị ấy, nhằm đào sâu ý nghĩa và tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa các ơn gọi khác nhau trong Giáo hội. Trên con đường này, chính Tình Yêu của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trong tâm hồn của tất cả những người đã được rửa tội, là Đấng mở đường. “Chức vụ tư tế của tình yêu, được thực hiện bởi toàn thể cộng đồng Giáo hội, được hoạt động và hỗ trợ bởi nhiều ơn gọi yêu thương, dưới những hình thức và màu sắc khác nhau bổ sung cho nhau”, giữa các linh mục và giáo dân và giữa các tu sĩ nam nữ của các đoàn sủng khác nhau.

Trong số các chủ đề được thảo luận, Giáo sư Vincent Siret, Giám đốc Đại Chủng viện Giáo hoàng của nước Pháp ở Rôma, sẽ chú trọng vào việc đào tạo các linh mục tương lai, đặc biệt chú ý đến cuộc chiến chống lạm dụng và chống lại chủ nghĩa giáo quyền ; trong khi Giáo sư Michelina Tenace, giảng dạy thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian, sẽ điểm lại tầm quan trọng của việc suy ngẫm về lý do sống độc thân, được hiểu như một “nhân chứng tiên tri” trong đời sống ơn gọi.

Phỏng vấn Đức Hồng Y Ouellet: Cộng đoàn là sức mạnh của các Kitô hữu

Đáp : Ý hướng là ủng hộ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng đối với một Giáo hội đồng nghị, nghĩa là một Giáo hội trong đó mọi người tham gia với sức mạnh và ân sủng của phép rửa của mình, nghĩa là ân sủng của Chúa Thánh Thần. Mọi người trong cộng đồng đều có điều gì đó để tặng vì mỗi người đều có quà tặng. Không ai bị loại bỏ. Ngay cả những người ít “được tặng quà” cũng có những món quà này, những món quà này phải được đồng hành và giúp đỡ. Lời kêu gọi này muốn đánh thức niềm tin vào bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần, từ đó gợi mở những sáng kiến ​​và đặc biệt khuyến khích sự hiệp thông giữa các ơn gọi, sự nhìn nhận tương hỗ và cộng tác chứ không phải chống đối và xung đột. Tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần để vượt qua những lúc căng thẳng và tìm ra cách hiểu nhau.

Hỏi : Đức Hồng Y đã nhấn mạnh tính cấp thiết của Hội nghị chuyên đề này không chỉ bắt nguồn từ những lời của Đức Giáo hoàng, mà còn từ các Hội nghị cuối cùng về gia đình và về các vấn đề của khu vực Amazon … ?

Đáp : Chúng ta đã nói đến ơn gọi và tính đồng nghị trong các Thượng Hội đồng vừa qua. Trong cuộc họp về gia đình, đã có một cuộc tham vấn rất rộng rãi, bao gồm cả sự tham gia của những người trẻ tuổi. Nguy cơ là sau những gì xảy ra, vốn là một điều rất đẹp đẽ, sự nhiệt tình giảm xuống và không có sự tiếp nối. Hội nghị chuyên đề mong muốn kéo dài thời gian phản ánh và tạo ra một năng động ơn gọi, bởi vì sức sống của cộng đoàn phụ thuộc vào nó. Các cộng đoàn sẽ hấp dẫn nếu họ có một đời sống hiệp thông với nhau. Đó là sức mạnh của các kitô hữu từ thuở ban đầu của Kitô Giáo. Bằng cách đánh thức các cộng đoàn sống động hơn, năng động ơn gọi được sinh ra từ đó. Chúng ta hy vọng điều đó với một nền Giáo hội học Ba Ngôi được phát triển ngày nay, trong bối cảnh hiện tại, và khởi đi từ các nền tảng chắc chắn.

Hỏi : Hội nghị chuyên đề này dành cho tất cả mọi người, nhưng trước hết và quan trọng nhất là dành cho các giám mục. Tại sao và làm thế nào điều này phù hợp với cuộc chiến chống lại chủ nghĩa giáo sĩ trị ?

Đáp : Các giám mục là những vị chịu trách nhiệm trước hết đối với đời sống của Giáo hội địa phương của mình. Các vị ấy biết tầm quan trọng và vai trò của các linh mục nên quan tâm đến việc đào tạo thiêng liêng và nhân bản của các linh mục để tránh những sai lệch thường thấy ngày nay. Những vấn đề đó cũng nằm trong chương trình nghị sự. Nhưng điều mà chúng ta hy vọng sẽ vượt qua không chỉ bằng kỷ luật, mà bằng một tầm nhìn sâu sắc mang lại động lực mới. Năng lượng mới và nhiệt huyết mới sẽ khơi dậy các ơn gọi mới.

Hoàng Thanh lược dịch, 19-6-2021

Nguồn : https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-04/cardinal-ouellet-symposium-theologique-sacerdoce.html