Đức Mẹ Hiện Ra Famita (Thơ)

print

Đức Mẹ Hiện Ra Famita

13.05.1917

Những lần Đức Mẹ hiện ra

Cả ba trẻ nhỏ thiết tha vui mừng

Hồng ân Thiên Chúa xin đừng

Bỏ qua hoan phí đếm từng phút giây.

 

Mỗi em nhiệm vụ giờ đây

Nỗi đau nhân lấy chất đầy Lu-ci (a)

Phan-xi (cô) đền tạ khắc ghi

Ja-cin (ta) cầu nguyện những gì Chúa ban.

 

Linh hồn về chốn Thiên đàng

Tránh xa hỏa ngục vô vàn ơn thiêng

Mỗi người nên thánh cách riêng

Xa trừ tội lỗi bình yêu tâm hồn.

 

Thánh Thần hướng dẫn trí khôn

Hy sinh bác ái trường tồn mai sau

Chuyên tâm cầu nguyện đi nào

Hồng ân Thiên Chúa tuôn trào ban cho.

 

Cất đi gánh nặng âu lo

Cải thiện sám hối xướng to lên rằng

Mỗi người quyết chí ăn năn

Siêng năng lần hạt ân cần sẻ chia.

 

Đức tin tín thác nữa kìa

Tình yêu Thiên Chúa chẳng lìa chúng ta

Chu toàn bổn phận vui ca

Nước trời hạnh phúc Chúa Cha đợi chờ.

 

Lm. Biển Xanh.