Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời đến Việt Nam sớm hết sức có thể

print

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời đến Việt Nam sớm hết sức có thể