Đức Tổng Marek Zalewski  thăm Nhà Hưu LM Giáo Phận Cần Thơ

print

Đức Tổng Marek Zalewski  thăm Nhà Hưu LM Giáo Phận Cần Thơ

Sau khi thăm Dòng Chúa Quan Phòng, lúc 16g50’ Đức Tổng Marek Zalewski  tiếp tục ghé thăm Nhà Hưu LM Giáo Phận Cần Thơ chỉ cách Nhà Dòng vài trăm mét.

Nghi thức chào đón diễn ra tại phòng cơm quý Cha Hưu dưỡng: Đc. Stephano giới thiệu Đức TGM, Cha Giám đốc Nhà Hưu đại diện chào mừng, sau đó  Đức TGM đáp từ và ngồi nói chuyện với quý cha Hưu dưỡng.

Có quý cha yếu bịnh không đến phòng cơm được nên Đức TGM đã đến thăm các ngài  ở phòng riêng

Sau cùng Đức TGM viếng đất thánh cầu nguyện cho quý cha đã qua đời

Lúc 17g50 Đức TGM trở về Tòa Giám Mục Cần thơ kết thúc ngày thăm viếng đầu tiên.

Sau đây là một số hình ảnh: