Đường Hy Vọng – Chương 24: Học

print

CHƯƠNG 24: HỌC
Học là cầu nguyện.

557. Muốn tiến kịp, tiến nhanh, tiến vững trên Đường Hy Vọng, con phải học.

558. Giờ học là giờ cầu nguyện.

559. “Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi!” (Mt 22,37). Chưa học để phục vụ đúng mức, con chưa mến Chúa đủ.

560. Học để biết. Học để canh tân. Học để phục vụ. Học để yêu mến.

561. Ai có mười nén phải làm lợi mười nén. Ai có năm nén phải làm lợi năm nén. Ai có một nén cũng phải làm lợi một nén (x. Lc 19,13-25).
Con mang trách nhiệm nặng nếu con từ chối học hỏi khi có thể được.

562. Học đây không chỉ là vào lớp trau dồi kiến thức văn chương khoa học. Học là luyện khả năng của con, nghề nghiệp của con cho tinh vi, hiện đại.

563. Muốn cách mạng thế giới, phải có ơn Chúa, nhưng con phải là khí cụ điêu luyện.

564. Trách nhiệm càng cao mà thiếu khả năng nghề nghiệp lại càng khốc hại. Con muốn phó mạng trong tay một phi công, một bác sĩ thiếu kinh nghiệm?

565. Xem nghề nghiệp con là một ơn gọi thực hiện ý Chúa giữa xã hội, con sẽ thánh hóa nghề con.

566. Hy sinh cho nghề nghiệp, tận tụy choi văn học, phục vụ cho khoa học, cao đẹp lắm; nhưng con nhớ đấy là phương tiện, không phải là cùng đích.

567. Làm việc! Học và hành không lìa nhau. Con sẽ gần thực tế hơn, con sẽ thấy: nói dễ, làm khó. Con sẽ bớt phê bình, con sẽ năng xét mình.

568. Hội Thánh cần sự hợp nhất của những bộ óc thông minh để đem tình yêu Chúa đến trong mọi lãnh vực trần thế.
Hội Thánh đau khổ và rối loạn vì sự chia rẽ và lộn xộn của những bộ óc thông minh mà tự cao, tự đại. Các thần dữ đã làm như thế.

569. “Ở không nhưng là cội rễ mọi sự dữ”. Tông đồ không biết “ở không nhưng”. Không có “tông đồ hưu”, chỉ đổi cách làm việc tùy sức.

570. Thanh niên, đời còn đầy hy vọng, hãy hăng say luyện đức và rèn tài. Phấn khởi và tươi sáng biết bao vì con thao thức vươn lên lý tưởng tông đồ, đây là môi trường hoạt động của con.

571. Trên phi cơ, nhìn thấy xe cộ, nhà cửa, loài vật, như đồ chơi của lũ trẻ. Lên nguyệt cầu mới thấy địa cầu nhỏ bé. Càng học hỏi thông minh, càng khiêm tốn, càng muốn học thêm.

572. Hội Thánh ở giữa trần gian. Phải đem tất cả mọi kiến thức, khoa học xử dụng vào việc bênh vực và trình bày chân lý. Càng hiểu biết con càng phục vụ Hội Thánh đắc lực hơn.

573. Người càng thông thái, càng thấy khoa học có giới hạn. Nhiều người dốt, tưởng sự hiểu biết của mình vô hạn.

574. Nhiều người Công giáo thông thái, nhưng khi sinh hoạt giữa xã hội lại giấu diếm tính cách Công giáo của mình. Đó là hạng “Công giáo sơ-mi”, tiện đâu thay đó.
 
575. Nếu mỗi ngày con học thuộc một danh từ, nếu mỗi tháng con đọc thêm một cuốn sách, đến nay con đã tiến nhiều. Nếu đến nay con chưa làm, hãy khởi sự ngay từ hôm nay.

576. Không thông thạo, con dễ tự phụ và tuyên bố táo bạo. Trường hợp con có địa vị, con càng dễ cảm tưởng mình thông thạo hơn nữa. Đại họa cho con và cho nhiều người vì sự bất lực ngạo nghễ của con.

577. Tài không đủ, phải có đức. Tài của người kiêu căng, khó chịu, chỉ để xử dụng với máy móc và chất hóa học, chứ không để yêu thương và thuyết phục người khác.

578. Tự xem mình “chuyên môn tất cả” là phản khoa học và lạc hậu. Thời đại này, muốn phục vụ, phải đem tất cả mọi hiểu biết để hợp tác.

579. Văn bằng chứng tỏ con đã thông minh trong một giai đoạn nào đó, đặc biệt lúc đi thi. Nếu sự học hỏi của con dừng ngang đó, dù một đống văn bằng cũng không bảo đảm sự thông minh của con.

580. Con hỏi “Học đến bao giờ?” – Học luôn mãi. Thế giới biến chuyển luôn, công việc của Hội Thánh mới mẻ luôn, khí cụ của Hội Thánh phải tối tân mãi. Chúa không ban sự khôn ngoan của Salomon và ơn thông hiểu thiên phú của Đức Mẹ Maria cho người làm biếng.

581. Con hiểu biết một chân lý khi con tìm học chân lý ấy. Con càng thông hiểu rõ rệt hơn khi con tìm cách bênh vực chân lý ấy.

HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN