Gia Đình Cảm Nhận Lòng Thương Xót Chúa

print

31.03.2019 – Chúa nhật IV mùa Chay – Lc 15,1-3.11-32

Gia Đình Cảm Nhận Lòng Thương Xót Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Giờ này, chúng con biết rằng Chúa đang cho chúng con cảm nhận về lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con có thể cảm nhận lòng thương xót Chúa trong chính gia đình chúng con. Xin mở tai chúng con để chúng con biết lắng nghe Lời Chúa.

  • Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dùng hình ảnh người cha để mạc khải cho chúng con về một Thiên Chúa nhân hậu và giàu lòng xót thương; luôn dang rộng đôi tay đón chúng con trở về và ôm chúng con vào lòng. Cho dù, chúng con có tệ bạc, lỗi nghĩa cùng Chúa như người con thứ, Chúa vẫn tha thứ cho chúng con, miễn là chúng con biết thành tâm quay trở về với Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng, lòng thương xót của Chúa đang bao phủ gia đình nhỏ bé của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, người con thứ đã trở về thú tội, cầu mong cha tha thứ và đón nhận mình như người làm công. Anh nghĩ rằng mình chẳng đáng để được yêu thương và cũng chẳng dám đòi được thương xót. Nhưng khi nhìn thấy anh, cha anh đã chạy đến ôm hôn anh, khiến anh cảm nhận lòng thương xót vô bờ của cha anh. Xin cho chúng con cũng biết đi bước trước bằng thứ tha và yêu thương mỗi khi có ai sai lỗi, để chúng con giúp nhau nhận ra và sống lòng thương xót trong chính gia đình của chúng con.

(thinh lặng)

  • Phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, chúng con mới có thể sống lòng thương xót ấy ngay trong gia đình của chúng con. Sống lòng thương xót là khi chúng con sẵn sàng tha thứ những lỗi phạm của nhau; khi chúng con nhẫn nại với một thành viên khó tính, khó nết trong gia đình; khi chúng con biết sống cho đi. Sống như thế, chúng con sẽ xây dựng gia đình mình thành hiện thân của lòng thương xót. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng con biết loại bỏ đi cái tôi hẹp hòi của mình để chúng con được sống trong cung lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ khi chúng con cảm nhận và sống lòng thương xót, gia đình chúng con mới tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Niềm vui ấy không chỉ dành cho những thành viên cảm nhận lòng thương xót, mà còn cả với những ai thể hiện lòng xót thương. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong tình yêu của Chúa, giúp chúng con sống hòa thuận và thương yêu nhau, đồng thời, làm lan tỏa lòng thương xót cho anh chị em chung quanh để họ cũng cảm nhận và sống xót thương như Chúa dạy.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã cho chúng con cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Chúng con ao ước lòng thương xót Chúa được mọi gia đình cảm nhận và sống, đặc biệt là những gia đình đang gặp khó khăn. Xin Chúa cho chúng con sống với nhau trong tình yêu và sự tha thứ, nhẫn nại và bao dung để mọi gia đình chúng con tràn đầy bình an và hạnh phúc. Amen.