Giáo Huấn 19: Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng

print

 

GIÁO HUẤN 19/CN V MÙA CHAY/29.3.2020

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO VÀ QUAN PHÒNG

H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào? Và sự quan phòng của Ngài là gì? (C. 51 & 52).

T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tạo dựng vũ trụ “từ hư vô” (2 Mcb 7, 28). Và Ngài luôn quan phòng, nghĩa là Ngài tiếp tục chăm sóc, và hướng dẫn muôn loài tiến dần đến mức hoàn hảo như Ngài muốn.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Sáng thế (1, 1-5):

 “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất…Ngài phán: Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng…”.

Lời Chúa cho thấy: 1. Thiên Chúa sáng tạo, nghĩa là Ngài đã tạo dựng trời đất muôn vật từ “hư không”. Thánh Tô-ma viết: “Chính chìa khóa tình thương đã mở bàn tay Thiên Chúa, để Người tạo thành vạn vật”. Vì yêu thương, Thiên Chúa muốn “biểu lộ và thông ban vinh quang” cho ta, để ta nhận biết, suy phục  Ngài, và nhờ đó, được hạnh phúc với Ngài.

  1. Thiên Chúa quan phòng: Vì Ngài là “Cha phép tắc vô cùng”, nên sau khi sáng tạo, Ngài vẫn quan phòngnghĩa là tiếp tục chăm sóc, và điều khiển mọi thụ tạo với sự khôn ngoan và tình thương, để tất cả mọi loài có thể tiến đến sự trọn hảo do Ngài định sẵn.

Vậy tại sao lại có sự dữ: đau khổ, bệnh tật, thiên tai, chết chóc? Thưa, có sự dữ phát sinh là vì con người đã sử dụng sai lầm tự do của mình, mà bất tuân lệnh truyền vì yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng đức tin dạy ta xác tín rằng: Thiên Chúa không cho phép sự dữ xảy ra, nếu Ngài không rút được sự lành từ chính sự dữ, như “Tổ phụ Giu-se đã nói với các anh em: sự dữ mà anh em đã định làm cho tôi, ý của Thiên Chúa đã chuyển thành sự tốt lành…để cứu sống một dân đông đảo” (St 45, 8).  Vì vậy, đừng bao giờ ta bất mãn, kêu trách Thiên Chúa, hoặc ngã lòng trông cậy. Cứ luôn chống lại sự dữ, và chỉ làm những điều tốt lành.