Giáo Huấn 23: Tham Gia Vào Đời Sống Xã Hội

print

Giáo Huấn 23: Tham Gia Vào Đời Sống Xã Hội

H. Để tham gia đời sống xã hội, mỗi người phải làm gì ?

T. Để tham gia đời sống xã hội, mỗi người phải tuân phục quyền bính do Thiên Chúa ban để phục vụ công ích.

***

Lời Chúa:“Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập…nhà cầm quyền là người thừa hành của Thiên Chúa để giúp bạn làm điều thiện”[i].

Vì “nhà cầm quyền là người thừa hành của Thiên Chúa”, nên tuỳ công trạng của họ, mà ta phải tỏ lòng biết ơn, quý mến, tuân phục quyền bính.

Thực ra, sẽ không có trật tự và phồn vinh nếu thiếu những nhà cầm quyền với quyền bính hợp pháp, vì quyền bính cần thiết để tạo nên sự thống nhất cho cộng đoàn, bảo đảm tối đa cho công ích xã hội.

 Công ích là gì?

Công ích là toàn thể những điều kiện xã hội (vd. lương thực, sức khoẻ, giáo dục…) giúp cho các tập thể và từng người phát triển, hoàn hảo hóa chính mình cách toàn diện và dễ dàng hơn. Vì vậy, mỗi người, tuỳ theo địa vị, hoàn cảnh của mình, phải tham gia xây dựng, phát triển công ích bằng cách:

  1. Chu toàn những trách nhiệm cá nhân trong xã hội, vd. cha mẹ chu toàn việc giáo dục con cái nơi gia đình, học sinh chu toàn bổn phận học tập nơi trường lớp…
  2. Tích cực góp phần vào các sinh hoạt cộng đồng. vd. Thi hành nghĩa vụ, tham gia việc cứu trợ, từ thiện…
  3. Sống đúng theo những đòi hỏi của lương tâm công bằng trong các bổn phận xã hội: cần luôn hoán cải, lên án những thủ đoạn tránh né luật pháp (vd. buôn lậu…trốn thuế …); cần chăm lo phát triển những gì giúp cải thiện đời sống con người (vd. Nhà khoa học tìm những phát minh mới…).

[i] Rô ma 13, 1.4.