Giáo Huấn 26: Chúa Ban Ơn Công Chính Hóa Chúng Ta

print

Giáo Huấn 26: Chúa Ban Ơn Công Chính Hóa Chúng Ta

H. Ơn công chính hóa là gì ?

T. Ơn công chính hóa là hồng ân Chúa ban, giúp chúng ta thông phần vào đời sống Ba Ngôi Thiên Chúa, và có khả năng hành động vì yêu mến Ngài.

***

Lời Chúa: “Mọi người được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc, thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su”[i].

Lời Chúa cho thấy: Ơn công chính hóa là ơn chúng ta được lãnh nhận nhưng không do  sáng kiến của Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót và hằng tha thứ tội lỗi chúng ta. Ơn công chính hóa còn là do công nghiệp của cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Ki-tô, được thông ban cho chúng ta khi chúng ta tin vào Người, và khi chúng ta đón nhận bí tích Rửa tội.

Như vậy Ơn công chính hóa của Thiên Chúa đem lại cho chúng ta ba hiệu quả cao quý sau đây:

  1. Chúng ta được rửa sạch mọi tội lỗi, được ban Ơn thánh hóa, để sống đời sống mới cao đẹp, là đời sống làm con cái Thiên Chúa; chúng ta được nên chi thể của Thân Thể Mầu nhiệm Chúa Ki-tô là Hội Thánh, được nên Đền thờ Chúa Thánh Thần.
  2. Chúng ta được Ơn hoán cải: Chúa Thánh Thần làm cho ta biết hoán cải: nghĩa là làm cho ta biết quay trở về với Thiên Chúa, quay lưng từ bỏ tội lỗi, nhờ đó, được tha thứ và được nên công chính.
  3. Chúng ta được tách lìa ra khỏi tội lỗi chống nghịch với Tình Yêu Thiên Chúa, để được giao hòa với Người, được thoát ách nô lệ tội lỗi, được chữa lành, được ơn Tin, Cậy, Mến.

Thánh nữ Ca-ta-ri-na được Chúa cho thấy một linh hồn sống trong tình trạng được công chính hóa, đã thốt lên: “Vẻ đẹp chói ngời quá không thể diễn tả nổi!”. Và Thánh nữ Ma-ga-ri-ta sau khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó cũng nói rằng: “Nếu không được nói trước, tôi sẽ tưởng đó chính là Thiên Chúa”.

 

[i] Rôma 3, 23-24.