Giáo Huấn 27: Mầu Nhiệm Giáng Sinh Của Chúa Giêsu

print

GIÁO HUẤN 27/CN VII PHỤC SINH/24.5.2020

Mầu Nhiệm Giáng Sinh Của Chúa Giêsu

* H.  Mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giê-su dạy chúng ta điều gì? (C. 91).

T. Mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giê-su dạy chúng ta biết Thiên Chúa đã tỏ lộ vinh quang của Ngài trong thân phận yếu đuối của một hài nhi.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Phúc âm Lu-ca  ( 2, 7):

 “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”.

* Lời Chúa cho chúng ta thấy:

  • Khung cảnh Giáng sinh: Thiên Chúa Ngôi Hai ẩn mình nơi một bé thơ, sinh ra trong cảnh nghèo hèn, nơi hang đá máng lừa, tại Bê-lem nhỏ bé, các mục đồng chất phác là những chứng nhân đầu tiên (Lc. 2, 1-20).
  • Bài học của mầu nhiệm Giáng sinh: Biến cố Chúa giáng sinh mời gọi chúng ta:

+ Hãy “trở nên trẻ nhỏ”, nghĩa là biết tự hạ để sống yêu thương, phục vụ cách khiêm tốn, bé mọn, hầu được vào Nước Trời.

+ Hãy “sinh ra từ trên cao”, nghĩa là hãy trở nên con cái Thiên Chúa, bằng cách mỗi ngày trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô”, làm cho “Chúa Ki-tô được thành hình” trong chúng ta (Gl 4, 19), khiến chúng ta có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”(Gl 2, 20).

Chúng ta có gương sống của Mẹ Tê-rê-sa Can-cuít-ta: Đức Gioan-Phao-lô II đã giảng trong lễ phong Chân phước (19.10.2003) rằng: “Mẹ đã chọn không chỉ là người bé nhỏ nhất, nhưng là nữ tỳ của những người bé nhỏ nhất…Sự vĩ đại của Mẹ ở nơi khả năng trao tặng mà không tính toán, trao tặng hết mình. Cuộc sống của Mẹ là một cách sống hết mình và là lời loan báo Tin mừng mạnh mẽ”.