Giáo Huấn 29: Chúa Mời Gọi Ta Nên Thánh

print

Giáo Huấn 29: Chúa Mời Gọi Ta Nên Thánh

H. Những ai được mời gọi nên thánh ?

T. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh, nghĩa là được kết hợp với Đức Kitô, và qua Ngài, kết hợp với Ba Ngôi Thiên Chúa.

***

Lời Chúa:“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em, Đấng ngự trên trời là Đấng hoàn thiện”[i].

Chúa mời gọi chúng ta nên thánh“như Chúa Cha, Đấng ngự trên trời là Đấng hoàn thiện”, và Ngài ban Ơn công chính hóa và các Ân sủng để ta sống đời nên thánh.

Vậy chúng ta phải tiến tới trên đường nên thánh bằng cách nào ? Thưa chúng ta phải tiến tới trên đường nên thánh bằng cách:

  1. Luôn kết hiệp mật thiết với Đức Kitô nhờ lãnh nhận các bí tích và cử hành các mầu nhiệm thánh (vd. Dự Thánh lễ), là những sức lực mà Chúa Ki-tô ban. Nhờ đó Ki-tô-hữu tham dự vào mầu nhiệm Đức Ki-tô cứu chuộc, và chính nhờ kết hiệp với Đức Ki-tô, chúng ta cũng được kết hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
  2. Luôn “vác thập giá mình mà theo Chúa”[ii], nghĩa là phải: luôn biết từ bỏ, chống trả với ba thù: thế gian, xác thịt, ma quỉ; tu luyện, hy sinh hãm mình; cần biết “bắt đầu lại”, đổi mới đời sống mỗi ngày, để từng bước đạt tới cuộc sống trong bình an và niềm vui của Tám Mối Phúc Thật.
  3. Luôn trông cậy, nghĩa là kiên vững hy vọng rằng: Thiên Chúa là Cha sẽ ban ơn trợ lực, giúp ta bền đỗ đến cùng, và Người sẽ ban phần thưởng cho ta.

Mong rằng chúng ta đều ý thức lời ĐTC Phan-xi-cô kêu mời: “Tất cả chúng ta được gọi nên thánh bằng việc sống đời sống mình với yêu thương, và bằng việc làm chứng trong tất cả những gì mình làm, ở bất cứ nơi nào mình có mặt”[iii].

 

 

[i] Mt 5, 48.

[ii] Mt 16, 24-25.

[iii] ĐTC Phanxicô, 2018: Tông huấn “Hãy vui mừng và hoan hỷ”, s. 14.