Giáo Huấn 31: Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu

print

GIÁO HUẤN 31/CN XII TN/21.6.2020

Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu

* H. Hy tế của Chúa Giêsu trên Thập giá đem lại cho chúng ta điều gì? (Câu 111).

T. Hy tế của Chúa Giê-su trên Thập giá xóa bỏ tội trần gian, và giao hòa toàn thể nhân loại với Chúa Cha (x. Ga 1, 29).

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư Phêrô  (I, 2, 21):

 “Đức Giê-su đã chịu đau khổ vì anh em…Vì Ngài phải mang những vết thương, mà anh em đã được chữa lành”. 

* Lời Chúa cho thấy: Sau khi Tổ Tông phạm tội, Chúa Cha đã tỏ bày ngay ý định cứu độ của Ngài (St 3, 15), như thánh Gioan  viết: “Tình yêu cốt ở điều này, là chính Ngài đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội chúng ta” (1 Ga 4, 10).

Con của Ngài, là Đức Giê-su Ki-tô, đã tự nguyện thực hiện ý định yêu thương của Chúa Cha, chính Ngài đã nói:“Lương thực của Thầy là thi hành ý  muốn của Đấng đã sai Thầy”(Ga 4, 34).

Ngài vâng ý Chúa Cha cách hoàn toàn tự nguyện như Ngài nói: “Mạng sống của Tôi không ai lấy đi được, nhưng chính Tôi hy sinh mạng sống mình”(Ga 10, 18).

Trong Bữa Tiệc Ly, qua Phép Thánh Thể, Ngài diễn tả tột độ việc tự hiến chính mình: “Đây là máu Thầy, Máu sẽ đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 28).

Trên Thập giá, Ngài hoàn thành hy lễ tình yêu, Ngài “yêu thương đến cùng” (Ga 13,1): “Tội lỗi chúng ta Ngài đã mang vào thân mà đưa lên cây thập giá” (1 Pr 2, 24), và “Vì Ngài phải mang những vết thương”, mà chúng ta “đã được chữa lành”. 

Chúng ta hãy tôn thờ, yêu mến Thánh giá Chúa, noi gương thánh tử đạo Em-ma-nu-el Lê văn Phụng: tại pháp trường, ngài đeo ảnh Thánh giá vào cổ cô con gái và nói: “Đây là ảnh Chúa Giê-su Ki-tô, quý hơn vàng bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều nha con”.