Giáo Huấn 33: Chúa Giêsu Sống Lại

print

GIÁO HUẤN 33/CN XIV TN/5.7.2020

CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI

* H. Việc Chúa Giê-su phục sinh chứng thực điều gì? (Câu 121).

T. Việc Chúa Giê-su phục sinh chứng thực những điều này:

– Một là Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

– Hai là những lời hứa trong Thánh Kinh nay đã được thực hiện.

– Ba là nguồn mạch cho chúng ta ngày sau được sống lại.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Phúc âm Gio-an  (20,17):

“Đức Giê-su bảo cô Ma-ri-a Ma-đa-lê-na: Đừng giữ Thầy lại…Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo: Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em…”.

* Lời Chúa cho thấy: 1. Việc Chúa sống lại là trung tâm của đức tin Ki-tô giáo, vì Phục sinh hoàn tất những lời hứa của Cựu ước, và hoàn tất những lời Chúa Giê-su đã báo trước (x. Mt 28, 6).

  1. 2. Phục sinh còn xác nhận: Đức Giê-su chính là Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng tự mình sống lại từ cõi chết.
  2. Phục sinh đem lại cho chúng ta đời sống mới (Rm 6,4), là đời sống được “nên con cái” của Chúa Cha, nên “anh em” của Chúa Giêsu, như chính Ngài đã nói:“Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em”.

Cuối cùng, Phục sinh bảo đảm cho chúng ta được sống lại sau này, như lời thánh Phao-lô dạy: “Đức Ki-tô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu… cũng được Thiên Chúa cho sống lại”(1 Cr 15, 20-22).

Tin vào điều này, nên trước lời quan đe dọa: Ngươi không sợ bị chém đầu sao? Thánh Phao-lô Đổng (1802 – 1862) vẫn vui vẻ trả lời: Quan cứ chém đi, tôi sẽ phục sinh với đầu của tôi mà!

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi Ki-tô hữu biết tuyên xưng niềm tin vào Chúa phục sinh, qua đời sống vui tươi mỗi ngày.