Giáo Huấn 34: Chúa Giêsu Lên Trời

print

GIÁO HUẤN 34/CN XV TN/12.7.2020

Chúa Giêsu Lên Trời

* H. Việc Chúa Giê-su lên trời có ý nghĩa gì? (Câu 124).

T. Việc Chúa Giêsu lên trời có những ý nghĩa này:

– Một là Ngài được Chúa Cha tôn vinh và không ngừng chuyển cầu cho chúng ta;

– Hai là Ngài cử Thánh Thần đến với chúng ta, và ban cho chúng ta niềm hy vọng được lên trời với Ngài.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong sách Công Vụ  (1, 8-9):

“Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa”.

* Lời Chúa, cùng với lời tuyên xưng trong kinh tin kính: “Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha”, cho chúng ta thấy những ý nghĩa sau đây:

  • “Người lên Trời” nghĩa là, từ đây Người không còn hiện diện hữu hình ở trần gian: Ngài đã đi vào trong vinh quang vĩnh viễn trên Trời.
  • “Ngự bên hữu Chúa Cha” nghĩa là: “Chúa Cha đã tôn vinh Người lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được …”( Ep 1, 21-23).
  • Người ở trên Trời: là “Người đã vào cung thánh cõi trời, để chuyển cầu cho chúng ta” trước mặt Thiên Chúa (Dt 9, 24).
  • Người lên trời để chúng ta vững niềm hy vọng sẽ được lên theo:

Vì vững tin như vậy, nên khi quan nói với thánh Gio-an Cỏn (1805 – 1840): «Nếu ta đưa vợ con ngươi đến đây để chém đầu, ngươi có bỏ đạo không ?

Ngài trả lời: « Nếu vợ con tôi được phúc tử đạo, tôi càng mong về Thiên đàng hơn nữa. Gông cùm, roi vọt của quan chính là đôi cánh cho chúng tôi bay thẳng về Trời». Nhờ lời cầu bầu của các Thánh tử đạo Việt nam, xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta.