Giáo Huấn 35: Đức Chúa Thánh Thần

print

GIÁO HUẤN 35/CN XVI TN/19.7.2020

ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

* H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào? (Câu 128).

T. Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Phúc âm Gio-an (3, 5):

“Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa,  nếu không được sinh ra bởi nước vá Thánh Thần”.

* Lời Chúa cho chúng ta thấy: 1. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, như Chúa Giê-su đã dạy: “Anh em hãy làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19).

  1. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống:

* Một là sự sống tự nhiên: Ngay trong công trình sáng tạo ban đầu, Chúa Thánh Thần là “Thần Khí bay lượn trên mặt nước” (St 1, 2), làm cho vũ trụ vạn vật được thành hình và sống động. Chúa Thánh Thần cũng đã làm cho Đức Giêsu Kitô thành thai trong lòng Trinh nữ Maria (Lc 1, 35; Mt 1, 20).

* Hai là sự sống siêu nhiên: qua Phép Rửa và Hòa giải, Thánh Thần làm cho ta được sống lại trong đời sống mới làm con cái Chúa, như thánh Phao-lô viết: “Dầu thân xác anh em có chết vì tội, Thánh Thần cũng sẽ ban cho anh em được sống” (Rm 8,10. 15).

Mẹ Tê-rê-sa can-cuit-ta kể: “Có 3 người Hồi giáo làm công trong nhà phục vụ của Mẹ…Thấy vắng mất một người. Mẹ quay lại tìm, thì thấy người đó đang khóc. Mẹ hỏi vì sao. Người đó nói: Thưa Mẹ, con vẫn nghĩ  Đức Giê-su cũng chỉ là một vị tiên tri như bao tiên tri khác. Nhưng hôm nay thì con tin rằng: Ngài là Thiên Chua, vì chỉ có một vị Thiên Chúa mới có thể ban cho Mẹ và các Dì, ơn biết chăm sóc những người khốn cùng này cách vui vẻ như vậy!”.

“Ơn” đây chính là ơn tác động của Chúa Thánh Thần, mà chúng ta cùng sốt sắng xin Ngài ban xuống trên cộng đoàn chúng ta.