Giáo Huấn 36: Điều Răn I (4): Tôn Thờ Thiên Chúa.

print

Giáo Huấn 36: Điều Răn I (4): Tôn Thờ Thiên Chúa.

H. Chúng ta phải làm gì để yêu mến Thiên Chúa ?

T. Chúng ta phải tôn thờ Thiên Chúa, cầu nguyện, dâng lễ và chu toàn các lời khấn hứa với Thiên Chúa.

***

Lời Chúa:“Khi ấy Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan, xéo đi! vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi”[i].

Lời Chúa cho thấy: chúng ta phải thực thi “Nhân đức thờ phượng” qua những việc quan trọng sau đây:

1/ Thờ lạy: là tôn kính và tuyệt đối thần phục Thiên Chúa, vì chúng ta nhận thực con người chúng ta chỉ là thụ tạo, hoàn toàn nằm trong tay Chúa. Đức Ma-ri-a, qua lời kinh “Ngợi khen”, đã nên mẫu gương thờ lạy: Mẹ thờ lạy bằng việc ca ngợi, chúc tụng Thiên Chúa; với lòng khiêm tốn, biết ơn, Mẹ tuyên xưng: Thiên Chúa đã làm những việc trọng đại và Danh Ngài chí thánh[ii].

2/ Cầu nguyện: là một cách thức thờ lạy Thiên Chúa: với môi miệng, với tâm trí, ta nâng tâm hồn lên tới Thiên Chúa và dâng lên Thiên Chúa những tâm tình: (1) Tạ ơn: biết ơn vì những ân huệ Chúa ban; (2) Đền tội: ăn năn đau buồn vì những tội mình đã phạm và xin Thiên Chúa thương xót; (3) Xin ơn: những ơn phần hồn phần xác cần thiết cho cuộc sống; (4) Cảm mến: bày tỏ tình yêu đối với Thiên Chúa là Đấng trọn lành. (5) Kiên trì, như Lời Chúa Giêsu dạy “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”[iii].

3/ Dâng Lễ tế: là cách để bày tỏ tâm tình thờ lạy, tạ ơn, cầu khẩn và hiệp thông với Thiên Chúa. Khi dâng lễ tế, cần phải có tâm tình bên trong,  tâm tình yêu thương đối với tha nhân[iv]. Thực ra, “Mọi hành vi con người thực hiện để được kết hiệp với Thiên Chúa và để được vinh phúc, đều là lễ tế đích thực”[v]; Nhưng chỉ có một lễ tế hoàn hảo duy nhất là lễ tế của Chúa Ki-tô dâng trên bàn thờ thập giá vì tình yêu Chúa Cha và để cứu độ nhân loại.

[i] Mt 4, 10.

[ii] Lc 1, 46 – 49.

[iii] Lc 18, 1.

[iv] Isaia 1, 10 – 20.

[v] Thánh Au-gu-ti-nô: “Thành Đô Thiên Quốc”, 10, 6.