Giáo Huấn 37: Điều Răn I (5): “Ngươi Không Được Có Thần Nào Khác Đối Nghịch Với Ta”

print

Giáo Huấn 37: Điều Răn I (5):

“Ngươi Không Được Có Thần Nào Khác Đối Nghịch Với Ta”

 

H. Có những tội nào nghịch lại điều răn thứ nhất?

T. Có những tội này: -Một là tôn thờ tà thần và các loài thụ tạo.

– Hai là mê tín dị đoan.

– Ba là thử thách TC, phạm sự thánh hay buôn thần bán thánh.

– Bốn là chối bỏ Thiên Chúa.

– Năm là cho rằng con người không thể biết gì về Thiên Chúa.

***

Trích sách Đệ nhị luật: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta”[i].

Như vậy, Lời Chúa đòi buộc Dân Chúa:

A. Phải xa tránh những tin tưởng sai trái, những thói xấu nghịch đức thờ phượng, như:
1. Mê tín dị đoan; 2. Thờ ngẫu tượng, vd. tôn thờ quyền lực, bạc tiền[ii]; 3. Bói toán; 4. Ma thuật, mang bùa ngải, chiêu hồn.

B. Phải xa tránh những tội nghịch với Điều răn thứ nhất:

1. Tội thử thách Thiên Chúa: dùng lời nói hay hành động để thử lòng nhân hậu và quyền năng của Thiên Chúa.

2. Tội phạm thánh: là một tội nặng, đặc biệt khi phạm đến Thánh Thể (vd. Rước lễ khi có tội trọng…);

3. Tội mại thánh: là mua bán những sự thánh. Vd. Phù thuỷ Si-mon đã muốn dùng tiền để mua lấy quyền năng Thánh Thần nơi thánh Phê-rô[iii];

4. Tội chối bỏ Thiên Chúa: là không nhận ra hoặc công khai chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, chối bỏ mối liên kết giữa con người với Thiên Chúa.

5. Tội chủ trương không thể biết gì về Thiên Chúa: Nói chung, chủ trương này biểu hiện một thái độ thờ ơ, một cách trốn tránh trước vấn đề quan trọng nhất của con người, chứng tỏ một sự lười biếng của lương tâm.

[i] Đệ Nhị Luật 5: 6-7.

[ii] Mt 6, 24.

[iii] x. Công vụ Tông đồ 8. 9 – 24.