Giáo Huấn 37: Hội Thánh Dân Thiên Chúa

print

GIÁO HUẤN 37/CN XVIII TN/2.8.2020

HỘI THÁNH: DÂN THIÊN CHÚA

* H.  Vì sao gọi Hội Thánh là Dân Thiên Chúa? (C. 144)

T, Vì Thiên Chúa muốn thánh hóa và cứu độ mọi người không phải cách riêng rẽ, nhưng quy tụ họ thành một dân duy nhất.

* Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa trong Thư thánh Phê-rô (2, 10):

“Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa”.

* Hội thánh được gọi là Dân Thiên Chúa: Vì tuy phát xuất từ nhiều dân tộc, do ý muốn của Thiên Chúa, đã làm thành “Một giống nòi được tuyển chọn, một dòng tộc chuyên lo tế tự, một Dân thánh” (1Pr 2, 9).

Nhờ tin vào Đức Ki-tô, qua Phép Rửa, chúng ta được gia nhập Dân thánh này, một Dân:

  • Có Thủ lãnh, có Đấng làm đầu là Đức Ki-tô (Cl 1, 18).
  • Có phẩm giá là được làm con cái Thiên Chúa, là anh em của Đức Ki-tô (Ga 20, 17), là Đền thờ Chúa Thánh Thần (Eph 2, 22).
  • Có giới luật là yêu thương (Ga 13, 34; 15, 12).
  • Có sứ mạng làm muối ướp mặn, và làm ánh sáng soi dẫn trần gian (Mt 5, 13-16).

Trong tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” (s. 268) Đức thánh cha Phan-xi-cô đã khích lệ chúng ta:“Hãy phát triển hương vị thiêng liêng của việc sống chan hoà với Dân Chúa, để khám phá ra rằng: sống với Dân Chúa là một nguồn vui tuyệt vời”. Chính niềm vui này đã giúp thánh An-tôn Quỳnh (1768-1840) bình tĩnh nói với các con trước giờ tử đạo: “Cha gửi lời chào các quý chức và anh chị em giáo hữu Mỹ Hương. Cầu chúc mọi người bình an, trung thành giữ đạo. Hãy yêu thương nhau và sống đạo đức, các con sẽ gặp lại cha trên Thiên Đàng”.