Giáo Huấn 50: Tôi Tin Hằng Sống Vậy

print

Giáo Huấn 50/CN XXXI TN/1.11.2020

Tôi Tin Hằng Sống Vậy

* H. Đời sống vĩnh cửu là gì? (Câu 195).

T. Đời sống vĩnh cửu là đời sống không có kết thúc, được bắt đầu ngay sau khi chết. Để bước vào đời sống này, mỗi người phải qua một cuộc phán xét riêng.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm thánh Gio-an (5, 24):

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời”.

* Khi kết hợp cái chết của mình với cái chết của Chúa Giê-su, thì đối với người Ki-tô hữu, chết là về với Chúa và bước vào cuộc sống muôn đời.

Như lời Hội Thánh dịu dàng trấn an những Ki-tô hữu hấp hối:

“Nhân danh Chúa Cha toàn năng, Đấng tạo thành nên con, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng chịu khổ hình vì con, nhân danh Chúa Thánh Thần, Đấng được ban xuống trong con : Hỡi con, hãy rời khỏi thế gian này. Hôm nay, con sẽ vào nơi bình an và ở bên Chúa trên núi thánh Xi-on, cùng với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, với thánh Giu-se, toàn thể thiên thần và các thánh của Chúa … Con trở về cùng Đấng sáng tạo đã lấy bùn đất dựng nên con. Khi con lìa bỏ đời này, xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, các thiên thần và toàn thể các thánh ra đón tiếp con… Xin cho con được nhìn thấy tận mắt Đấng Cứu Chuộc con…” (Kinh hối tử).

Các Thánh tử đạo VN luôn vững tin vào cuộc sống vĩnh cửu, vì vậy, sách sử kể lại về giờ tử đạo của cha thánh Tự và thánh Lang Cảnh: “Đường ra pháp trường nô nức như ngày hội. Cha Tự (1796-1838) thong thả vừa đi vừa xướng kinh Cầu các Thánh, cụ Lang Cảnh (1763-1838) bước đi vất vả hơn vì yếu sức, nhưng vẫn đều đặn thưa đáp: “Cầu cho chúng con”. Hai vị thấy lòng mình ấm lại, vì thấy tòan thể các thánh đều hiện diện đâu đây sẵn sàng đón mình về Trời cao”.