Giáo Huấn 52: Thiên Đàng – Luyện Ngục – Hoả Ngục

print

Giáo Huấn 52/CN XXXIII TN/15.11.2020

Thiên Đàng – Luyện Ngục – Hoả Ngục

* H. Thiên đàng, Luyện ngục, Hỏa ngục là gì? (C.197,198,200).

T. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn các thánh.

Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng cần được thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc thiên đàng.

Hỏa ngục là án phạt đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa, dành cho những ai chết trong tình trạng mắc tội trọng.

* Giáo huấn này dựa trên Phúc Âm Mát-thêu (13, 14):

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng đưa tới diệt vong…; còn cửa hẹp thì đưa đến sự sống…”.

* – Thiên đàng dành cho những người chết trong ân nghĩa Chúa và những người  đã trải qua thanh luyện. Ta sẽ được hạnh phúc tuyệt vời, vĩnh cửu “với Chúa Ba Ngôi, Mẹ Ma-ri-a, các Thiên Thần và các Thánh”. Thiên Chúa thế nào ta sẽ được “thấy Ngài như vậy” (1 Ga 3,2).

– Ta cần giúp cho các linh hồn nơi luyện ngục được mau về Thiên đàng, bằng việc nhường cho họ những ân xá, những công nghiệp mà ta lập được qua những việc bác ái, hãm mình, cầu nguyện, nhất là Thánh Lễ…Hãy siêng năng lần Chuỗi với lời nguyện mà Đức Mẹ đã dạy cho 3 trẻ tại Pha-ti-ma: “Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng….”.

– Còn những ai chết khi mắc tội trọng mà không chút ăn năn, hoặc cố tình không muốn hiệp thông với Chúa Ki-tô, thì linh hồn họ sẽ phải lìa xa Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc vô biên! Chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng ta biết kiên trì bước qua cửa hẹp!