Giáo Lý 3 Phút (Giáo Lý Dự Tòng) Bài 2: Tìm Hiểu Về Thiên Chúa.

print

Bài 2 :

 Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút.

Chủ đề : TÌM HIỂU VỀ THIÊN CHÚA.

Như tôi đã nói với bạn bài trước : Tôi chưa từng thấy Thiên Chúa   và tôi cũng tin chắc chắn bạn cũng vậy phải không ?

Nhưng làm sao tôi dám chứng minh cho bạn rằng CÓ THIÊN CHÚA.

Đây là những  luận chứng tôi dùng để chứng minh CÓ THIÊN CHÚA

  1. Qui luật : Nhân quả

– Trên đời này không có cái gì, vật gì, điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân

Tôi thách bạn tìm cho ra điều gì xảy ra mà không có nguyên nhân.

Bạn thấy cái nhà phải không ? Dù bạn không biết nhà của ai ? ai làm ra ? nhưng bạn xác quyết rằng cái nhà này phải có người làm ra !!! Không thể tự trên trời rơi xuống được,  cũng như không thể có ngẫu nhiên một tiếng nổ BIG BANG  là có !

  1. Quy luật suy đoán :

 Bạn thấy từ đàng xa có khói bốc lên ! Bạn quả quyết với mọi người rằng chổ đó phải có lửa !

Cũng vậy tôi và bạn đều thấy trời – đất – trăng sao – tinh tú vũ trụ ! Mọi người đêu phải công nhận có Đấng làm ra !

Người bình dân it học thì gọi là ÔNG TRỜI

Trong văn chương thì gọi là ĐẤNG TẠO HÓA – HÓA CÔNG

Các tôn giáo  gọi là THƯỢNG ĐẾ – ĐỨC ALLAH – YÊ-HÔ-VA

Đặc biệt người tin đạo Thiên Chúa thì gọi là THIÊN CHÚA.

Kết luận : Tuy không thấy Thiên Chúa nhưng tội biết chắc chắn 100% CÓ THIÊN CHÚA –

Ngài là Đấng tạo dựng trời đất vũ trụ.

Một vấn nạn kế tiếp là:

 Thiên Chúa như thế nào ?

Mời bạn tiếp tục theo dõi bài kế tiếp tôi sẽ chứng minh một cách hợp lý nhất cho câu hỏi trên nhé ! chào và cám ơn bạn.