Giáo Lý 3 Phút (Giáo Lý Dự Tòng): Bài 9

print

Bài 9

Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút.

Chủ đề : 12 điều phải TIN trong kinh Tin kính.

Bạn có biết không tôi rất ghét phải học thuộc lòng ! tôi vẫn thích đọc để hiểu !  nhưng thưa bạn – trong đạo giáo có những kinh và điều răn bạn cần phải học nằm lòng- Đúng vậy!  không một Kito hữu nào mà không thuộc các kinh như Lạy Cha! Kính Mừng ! Sáng Danh! 10 điều răn Chúa

Bạn cứ đọc và tìm hiểu!  nhưng tôi khuyên bạn phải thuộc kinh tin kính thì tôi sẽ giúp bạn hiểu dễ dàng hơn nhé !

Bạn mến 12 điều trong kinh tin kính tôi chia ra làm 3 phần như sau:

Phần 1 : Gọi là Công trình SÁNG TẠO

Phần 2 : Gọi là Công trình CỨU ĐỘ

Phần 3 : Gọi là TIẾP NỐI CÔNG   TRÌNH CỨU ĐỘ

Phần 1: Gọi là Công trình SÁNG TẠO

 Bạn chỉ cần thuộc lòng câu đầu tiên : TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ CHA PHÉP TẮC VÔ CÙNG DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT.

Phần này tôi xin khỏi phải cắt nghĩa nữa vì bạn đã nắm bắt được qua các bài trước rồi

Tin có Thiên Chúa

Tin Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật từ không ra có

Khi vào đạo tôi được gọi Thiên Chúa là Cha.