Giáo phận Long Xuyên: Đức cha Giuse Trần Văn Toản kế nhiệm Giám mục chính toà Long Xuyên

print