Giáo phận Vinh: Thánh lễ truyền chức Linh mục và Bế mạc Năm Thánh TĐVN

print

Vinh pclm