Giáo Xứ cái Răng phát học bổng cho 50 em học sinh nghèo.

print

Giáo Xứ cái Răng phát học bổng cho 50 em học sinh nghèo.

Vào Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023, Giáo Xứ Cái Răng (Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp) phát học bổng cho 50 em học sinh nghèo hiếu học (Gồm 30 em lương dân và 20 em giáo dân) : Mỗi em 500.000 (năm trăm ngàn) 10 quyển tập và bút viết.

Thay mặt các em, chúng tôi cám ơn một vị ân nhân đã giúp đỡ để nâng đỡ các em trong niên học mới. Hy vọng các em nỗ lực học hành để xây dựng tương lai cho mình và góp phần xây dựng cho xã hội ngày mai thêm tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành cho các em.

Gx Cái Răng