Giáo xứ Lộ 20 Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

print

Giáo xứ Lộ 20 Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Trong 3 ngày Tam Nhật Thánh, Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Lộ 20 đã tổ chức ngắm trọng thể 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu.


Đây là nghi thức phụng vụ giúp chúng ta suy nghĩ về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Ngắm 15 Sự Thương Khó còn gọi là Ngắm Đứng vì người đọc đứng trước bàn thờ, trước cung thánh ngân nga những lời suy niệm.

Tác giả các bài Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu là cha Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ).

Giáo xứ Lộ 20, các Khu và một số Ban ngành được phân công phụ trách ngắm (gẫm) trong 3 ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh vào buổi sáng tại cơ sở 2. Giáo xứ rất đa dạng về lứa tuổi và phong phú cung giọng ngắm của các miền Bắc – Trung – Nam.

Dịp này, Website Giáo xứ xin giới thiệu một số hình ảnh và cung giọng ngắm.

Xin mời quý vị xem video ngắm thứ 15

MVTT/GX LỘ 20