Giờ Cầu Nguyện Trực Tuyến: Lần Chuỗi , Dâng Hoa Và Phép Lành MTC

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRUNG TÂM MỤC VỤ 

KÍNH MỜI

THAM DỰ GIỜ CẦU NGUYỆN TRỰC TUYẾN:

LẦN CHUỖI MÂN CÔI, DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

& PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH CHÚA.

Kính quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ông Bà Anh Chị Em,

Theo ý muốn của Đức Giám Mục Giáo Phận Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên:

Trong những tuần còn lại của Tháng Hoa 2020, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, để cầu nguyện cho đại dịch Co-vid 19 được mau chấm dứt…

Kính mời quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ông bà anh chị em:

Tham dự giờ cầu nguyện trực tuyến: Lần Chuỗi Mân Côi, Dâng hoa kính Đức Mẹ và Phép lành Mình Thánh Chúa:

– Vào mỗi chiều tối thứ Bảy.

– Lúc 19g00’.

– Các Đội hoa phụ trách:

. Họ đạo Toà Giám mục: 16/5.

. Dòng Con Đức Mẹ & Lớp Dự tu: 23/5.

. Họ đạo Lộ 19: 30/5.

Trân trọng kính mời.

Trung Tâm Mục Vụ GP. Cần Thơ/12.5.2020.