Giới Trẻ Xứ Ngàn Tĩnh Tâm Mùa Vọng

print

Giới Trẻ Xứ Ngàn Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Để cùng đồng hành với giới trẻ trong đời sống gia đình. Vào lúc 19 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2020, giới trẻ giáo xứ Bảy Ngàn có một buổi tĩnh tâm cầu nguyện chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh theo phương pháp Taizé. Chủ đề: “ĐẾN XEM và Ở LẠI VỚI CHÚA.”

Buổi tĩnh tâm qui tụ khoảng 30 bạn trẻ. Các bạn cầu nguyện sốt sắng giúp các bạn ở lại bên Chúa và bên nhau, để thấy được tình thương của Chúa trong hành trình đức tin.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sống tuổi trẻ như chúng con. Chúa đã gọi nhiều người trẻ đến với Chúa. Xin cho người trẻ chúng con hôm nay, biết đón nhận ánh mắt yêu thương của Chúa, đến với Chúa ở lại với Chúa và tha nhân để người trẻ chúng con trở nên môn đệ Chúa yêu.

Gx. Bảy Ngàn