Giọt Nước Cho Đời

print

Giọt Nước Cho Đời

 

Cha giáo thuộc khóa 5A

Tính ra cha đã hơn là bốn mươi

Cũng nhờ ơn Chúa sáng tươi

Từ tài đến đức nụ cười bình an.

 

Cuộc đời dẫu có gian nan

Nhưng vì đạo Chúa chẳng màng tấm thân

Luôn nghe cha nhắc nhiều lần

Thật tình thật ý cán cân cho đời.

 

Khi nào cuộc sống chơi vơi

Nhớ luôn đến Chúa cho đời ấm êm

Cha luôn canh cánh nỗi niềm

Làm sao có được thêm nhiều chứng nhân.

 

Chủng sinh phải biết ân cần

Siêng năng tri thức nhớ phần thiêng liêng

Làm con của Chúa nhân hiền

Từ đi tới đứng quỳ riêng một mình.

 

Tình yêu làm dấu thưa kinh

Niềm vui ca hát Thánh linh đổ tràn

Giờ kinh Thánh lễ sẵn sàng

Tâm hồn thân xác muôn vàn ơn thiêng.

 

Đời tu gương sáng cách riêng

Trí thức đạo đức triền miên phúc lành

Hy sinh phục vụ đường lành

Yêu thương bác ái sáng danh Chúa Trời.

 

ĐCS. Phi Nguyễn