Giúp Giới Trẻ Tin Vào Lời Quyền Năng

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 31.01.2021

Chúa nhật IV Thường niên – Mc 1,21-28

Giúp Giới Trẻ Tin Vào Lời Quyền Năng

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa, vì biết bao điều cao cả Chúa đã làm cho chúng con. Chúa đã cứu chuộc, và giải thoát chúng con khỏi quyền lực của ma quỷ. Chúa đã dùng lời quyền năng mà tái tạo chúng con trong đời sống mới. Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, với lòng tin yêu, chúng con xin đồng thanh chúc tụng, ngợi khen quyền năng Chúa.

  • Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người: Vì Người giảng dạy họ như Đấng có uy quyền”.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi thực hiện công trình cứu độ, Chúa đã chuẩn bị tâm hồn cho nhân loại bằng lời rao giảng. Chúa giới thiệu cho con người về kế hoạch của Chúa Cha, về mầu nhiệm Nước Trời. Chúa giúp con người biết được những điều kiện để được đón nhận ơn cứu độ. Lời giảng dạy của Chúa thì chân thật và đầy uy quyền. Chúng con xin chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa, thế giới hôm nay tràn ngập thông tin. Với sự phát triển của truyền thông, Lời Chúa được lan toả khắp nơi. Bên cạnh Lời giảng dạy của Chúa, còn có lời của thế gian, của ma quỷ, của xác thịt. Xin Chúa cho chúng con, đặc biệt là những người trẻ trên thế giới luôn biết phân biệt đâu là Lời quyền năng mang đến sự sống và ơn cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ luôn biết siêng năng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày vì Lời Chúa là sự sống của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: ‘Hãy im đi và ra khỏi người này!’”.

Lạy Chúa Giêsu, Lời của Chúa đầy uy quyền và sức mạnh. Với tư cách và quyền năng của Đấng Cứu thế, Chúa truyền lệnh cho thần ô uế và chúng phải nghe theo. Lời Chúa đẩy lui bóng tối và giải thoát con người khỏi ách thống trị của sự dữ. Phép lạ Chúa thực hiện càng khiến cho mọi người thêm kinh ngạc. Chúa đã từng bước khơi dậy lòng tin nơi con người. Chúng con cảm tạ Chúa đã thực hiện bao điều lạ lùng trước mắt chúng con.

Lạy Chúa, bóng tối vẫn còn đang hiện diện và tìm cách xâm nhập vào tâm hồn chúng con. Ma quỷ cám dỗ chúng con sống xa cách Chúa, xa cách tha nhân. Chúng nhận chìm chúng con trong những lạc thú. Chúng thúc đẩy chúng con nói những điều sai trái, gây bất hoà chia rẽ. Xin Chúa dùng ánh sáng của Lời Chúa để xua tan đi bóng tối nơi mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con, đặc biệt là những người trẻ biết tin tưởng, cậy nhờ vào Lời Chúa và Thánh Thể Chúa để chúng con có thể xa lánh dịp tội và sửa đổi bản thân mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa đầy uy quyền và sức mạnh. Thánh Thể Chúa ngập tràn tình yêu và ân sủng. Chúng con yếu đuối, mỏng giòn, thành tâm xin Chúa dùng Lời Chúa để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con. Chúng con mọn hèn kính xin Thánh Thể Chúa tuôn đổ ân sủng để biến đổi chúng con, giúp chúng con thêm lòng tin, cậy, mến Chúa. Amen.