Giúp Người Trẻ Can Đảm Vác Thánh Giá

print

Chúa nhật 24 TN B –  Mc 8,27-35

Giúp Người Trẻ Can Đảm Vác Thánh Giá

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, mến yêu, chúc tụng và ngợi khen vì tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con. Tình yêu đến cùng đó được Chúa tỏ lộ qua con đường thập giá và đỉnh cao là Hy tế trên thập giá của Chúa. Giờ đây, xin Chúa ban cho chúng con lời hằng sống để hướng dẫn chúng con bước theo Chúa trên con đường thập giá.

 “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ mục, các thượng tế, các luật sĩ loại bỏ và giết chết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại”

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ không chỉ có Thánh Phêrô bị sốc nhưng có lẽ tất các các tông đồ đang ở bên Chúa lúc đó cũng bị sốc và buồn vì lời tiên báo của Chúa. Trong tâm trí của các ông, Đấng Mêsia sẽ phục hưng triều đại Đavid, sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ ngoại bang. Và các ông cũng đang mong chờ một tương lai tươi sáng cho chính bản thân mình khi các ông theo Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Mêsia giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi chứ không phải là Đấng Mêsia giải phóng về phương diện chính trị. Con đường Chúa đi chính là con đường của thập giá. Chính Chúa biểu lộ tình yêu đến cùng, tình yêu cứu độ qua việc dâng chính thân mình làm hy tế cho Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết chiêm ngắm hy tế thập giá của Chúa mỗi ngày, để chúng con có thể cảm nghiệm được giá trị của những khổ đau trong đời sống chúng con.

(Thinh lặng)

“Ai muốn theo Tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Tôi”

Lạy Chúa Giêsu, từ khi chấp nhập trút bỏ vinh quang Thiên Chúa để trở nên giống phàm nhân, Chúa đã khởi đầu cho hành trình từ bỏ của mình. Chúa đã từ bỏ ý riêng để chọn làm theo ý Chúa Cha. Lương thực của Chúa chính là thi hành thánh ý Chúa Cha. Và con đường từ bỏ đó đạt đến đỉnh cao khi Chúa chấp nhận chịu chết treo trên thập giá. Chúng con và những người trẻ dễ bị cuốn hút bởi lối sống lối sống hưởng thụ và buông thả. Chúng con thích tích góp hơn là từ bỏ. Hành trang của chúng con thật nhiều thứ cồng kềnh, và trong đó không thiếu những đam mê bất chính và tội lỗi. Xin Chúa cho chúng con biết can đảm từ bỏ tất cả để chọn Chúa là gia nghiệp của chúng con.

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn thành công, thích đường đời bằng phẳng, ước ao gia đình bình yên, mong công việc thuận lợi. Vì thế, chúng con sợ thập giá, sợ khổ đau. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết học cách đón nhận những bệnh tật, thất bại và khổ đau với một tình yêu và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con được sống thân tình bên Thánh Thể Chúa. Xin cho những giờ phút bên Chúa, những giờ phút chiêm ngắm Chúa mang lại cho chúng con sức mạnh để chúng con có thể can đảm và kiên trì vác thập giá mình mà theo Chúa hầu được cùng với Chúa phục sinh vinh quang. Amen.

www.giaophanbaria.org