Giúp Người Trẻ Được Chúa Chữa Lành

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 14.02.2021  

Chúa nhật VI Thường niên – Mc 1,40-45

Giúp Người Trẻ Được Chúa Chữa Lành

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương quy tụ cộng đoàn chúng con về bên Chúa để chúng con lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sốt sắng tham dự giờ chầu này. Giờ đây, chúng con đang sẵn sàng để lắng nghe Lời Chúa, xin Chúa ban Lời của Chúa cho chúng con.

  •  “Khi ấy, có một người mắc bệnh phong đến Chúa Giêsu và quỳ xuống van xin Người rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Marcô vừa thuật lại cho chúng con nghe việc Chúa chữa lành cho một người mắc bệnh phong cùi. Chúa đã ban ơn chữa lành và cho anh được sạch bởi anh đã thành tâm và hết lòng van xin Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã thấy được lòng chân thành và niềm tin của anh. Chúa tỏ lòng thương xót và chữa lành bệnh phong cùi cho anh.

Lạy Chúa, chúng con đã cảm nghiệm được tình yêu thương và ơn tha thứ của Chúa. Mỗi lần chúng con sai lỗi, chúng con đều xin Chúa thứ tha. Mỗi lần sa ngã phạm tội là chúng con xa Chúa. Nhưng Chúa đã kéo chúng con lại gần khi Chúa nâng đỡ, chở che và thánh hóa đời sống chúng con bằng ân sủng và Bí tích. Một khi chúng con đón nhận ơn tha thứ của Chúa nơi Bí tích Hòa Giải là tâm hồn của chúng con được lòng xót thương xót của Chúa chữa lành. Xin Chúa giúp chúng con siêng năng đến với Chúa và lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Chạnh lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay chạm người ấy và nói: ‘Tôi muốn, anh hãy nên sạch’”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đưa tay ra để đụng chạm vào người mắc bệnh phong và thực hiện việc chữa lành. Không những Chúa không ngần ngại khi tiếp xúc, mà còn thể hiện cử chỉ yêu thương là đến và giơ tay đặt trên người ấy. Đó là những cử chỉ tình yêu Chúa cũng đang dành cho mỗi chúng con.

Lạy Chúa, cái chạm tay của Chúa vào thân thể người phong cùi hôm nay đã dạy chúng con bài học biết yêu thương người khác bằng việc làm và những hành động cụ thể. Chắc chắn, những nghĩa cử nhân ái cùng với tấm lòng đầy yêu thương, chúng con sẽ chuyển tải tình yêu của Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ. Xin Chúa xoa dịu và chữa lành những tâm hồn đau thương bất hạnh và mang lại cho đời sống chúng con những điều thiện hảo trong tình yêu quan phòng của Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay, anh đã có được niềm tin và lòng mến nên đã lay động lòng trắc ẩn của Chúa. Chúng con cũng đang cảm nghiệm Chúa yêu thương chúng con qua việc Chúa đã đến và ở lại với chúng con bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Chúa đã nhiều lần chữa lành và ban ơn tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ, chở che và làm cho tâm hồn chúng con được lành sạch. Xin Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu và lòng mến để chúng con năng đến với Chúa hơn. Xin Chúa ban ân sủng khởi đầu để khơi lên trong lòng chúng con niềm khao khát được Chúa yêu thương và chữa lành. Amen.