Giúp Người Trẻ Ở Lại Trong Chúa

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 02.5.2021

Chúa nhật V Phục Sinh – Ga 15,1-8

Giúp Người Trẻ Ở Lại Trong Chúa

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để nuôi sống chúng con. Hơn nữa, Chúa muốn ở lại với chúng con để lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của chúng con. Chúa đợi chờ chúng con đến để sống thân tình với Chúa trong lòng mến. Xin Chúa cho chúng con biết siêng năng đến và ở lại với Chúa để nhận lãnh sức mạnh từ Lời Chúa và Thánh Thể giúp chúng con trên đường tiến về quê trời.

  • “Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là cây nho, các con là cành”.

Lạy Chúa Giêsu, khi nói: “Thầy là cây nho, các con là cành”, Chúa muốn nói lên sự cần thiết phải kết hợp với Chúa. Chúa là cây nho còn chúng con là cành. Đó là hình ảnh cho chúng con nhận biết mỗi người chúng con cần phải liên kết với Chúa. Giống như cành liền cây thì mỗi chúng con cũng cần đến Chúa để đạt được ơn cứu độ. Khi ở lại trong Chúa, mỗi chúng con sẽ được liên kết với Chúa Cha, là nguồn suối yêu thương bất tận; và qua Chúa, nguồn suối yêu thương ấy tuôn chảy đến mỗi người chúng con.

Lạy Chúa, nếu cành nho cần đến thân nho thì chính thân và cành ấy sẽ hợp nên cây nho toàn vẹn để trổ sinh trái tốt. Điều này có nghĩa là Chúa muốn chúng con gắn chặt vào Chúa để có được sức sống dồi dào. Nếu không có sự kết hợp này, đời sống chúng con sẽ trở nên cằn cỗi, khô héo. Xin Chúa cho chúng con biết ở lại trong Chúa để được Chúa thông ban sự sống mới.

(Thinh lặng)

  • “Các con hãy ở lại trong Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con và những người trẻ hôm nay đang phải đối diện với rất nhiều thách đố. Nhiều người trong chúng con chỉ biết nghĩ đến bản thân và lo hưởng thụ. Chúng con dễ đánh mất cảm thức tội lỗi, xa lìa đời sống đạo đức, lệch lạc trong việc tuân giữ các giá trị luân lý và sống buông thả chạy theo những đam mê xấu. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết tìm đến Chúa và ở lại với Chúa, để được Chúa ban ơn nâng đỡ.

Lạy Chúa, đời sống đức tin của chúng con và những người trẻ cần phải được cắm rễ sâu trong Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới thực sự tìm thấy con đường duy nhất đưa đến hạnh phúc, an vui đích thực và trọn vẹn. Ở lại trong Chúa, chúng con sẽ nhận ra và xa tránh những giá trị ảo của thế giới mau qua, phù vân và giả tạo. Cắm rễ sâu đời sống đức tin trong Chúa, chúng con sẽ tìm thấy được Chân-Thiện-Mỹ trong cuộc đời mình. Ở lại trong Chúa, chúng con sẽ có sức mạnh để vượt qua thử thách. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ biết khao khát ở lại với Chúa để Lời và Thánh Thể Chúa được lớn lên trong đời sống chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là cây nho, chúng con là cành. Cành nho chỉ sống được là nhờ hút được nhựa sống từ thân cây nho. Chúng con cũng chỉ có sự sống siêu nhiên nhờ ơn Chúa ban. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ luôn kết hiệp với Chúa bằng việc năng đến nhà thờ dự lễ, để được lắng nghe Lời Chúa và rước Thánh Thể Chúa. Xin Chúa hoàn cải chúng con để chúng con xứng đáng đón rước Chúa mỗi ngày. Amen.

Nguồn giaophanbaria.org