GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 47

print

GIÁO HUẤN SỐ 47: 20/10/2019

ĐIỀU RĂN THỨ BẢY (3): HỌC THUYẾT XÃ HỘI (557)

H. Hội thánh trình bày những gì trong Học thuyết xã hội?

T. Hội thánh trình bày có hệ thống các chân lý của Tin Mừng, về phẩm giá và bản tính xã hội của con người; đề ra những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán, những quy luật và định hướng để hành động.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ…” Như vậy, phát triển kinh tế, gia tăng sản xuất không được chỉ nhằm tới việc tăng thêm các sản phẩm, lợi nhuận, giàu sang, quyền lực… nhưng trước tiên phải nhằm phục vụ cho các quyền lợi căn bản, cho phần rỗi linh hồn của con người, như ý định của Thiên Chúa. Vì vậy, cảm hứng từ Tám mối Phúc thật, từ gương sống nghèo khó, và từ lòng thương xót của Chúa Giê-su đối với những kẻ nghèo, Hội Thánh mời gọi ta yêu thương người nghèo… Tình thương này thúc đẩy ta “Thương người có 14 mối” và cũng “lo làm ăn, để có gì chia sẻ với những người thiếu thốn”.

Ta có gương thương người của Thánh trùm Đích : Ngài thường xuyên thăm viếng trại cùi, sẵn sàng nuôi người mắc bệnh dịch tại nhà. Còn Đức cha Hê-na-rết Minh thì đi đâu cũng mang theo tráp thuốc chữa bệnh miễn phí.