GL 5 Phút GPCT: Giáo Huấn Số 48

print

GIÁO HUẤN SỐ 48: 27/10/2019

 ĐIỀU RĂN THỨ TÁM

H. Điều răn thứ tám dạy ta sự gì ? (569)

T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho chân lý, và tôn trọng danh dự của mọi người.

Giáo huấn này dựa trên Lời Chúa: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. Lời Chúa đòi hỏi ta tránh xa những tội:

Một là làm chứng gian, thề gian và nói dối.

Hai là xét đoán hồ đồ, nói xấu, vu khống và bôi nhọ.

Ba là nịnh hót, tâng bốc và xu nịnh nhằm thủ lợi bất chính.

Hiện nay, chúng ta cần hết sức cảnh giác, cần biết điều độ và kỷ luật, cần lương tâm sáng suốt và ngay thẳng… trước những phương tiện truyền thông đại chúng, với những thông tin và hình ảnh thiếu lành mạnh !

Các Thánh tử đạo là những chứng nhân anh dũng cho sự thật: cha Lê Tùy, Đỗ Yến và các bạn nhất quyết không khai man lý lịch là thầy lang. Thầy Mậu và các bạn , quan chỉ yêu cầu đi vòng quanh Thánh Giá… nhưng các vị đã thà chết chứ không làm việc giả dối.