GP Bà Rịa: Thánh lễ suy tôn Thánh Tâm Chúa Giêsu và phong chức phó tế – 11.6.2021 (5g30 sáng)

print