GP/BMT: Thánh lễ Truyền chức Linh mục – Ngày 19.5.2020

print

GP/BMT: Thánh lễ Truyền chức Linh mục – Ngày 19.5.2020


 

Giáo phận Ban Mê Thuột là một cánh đồng truyền giáo rộng lớn, bao gồm tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông và 1 phần tỉnh Bình Phước, được thành lập từ ngày 22/6/1967, theo Sắc chỉ “Qui Dei Benignitate” của Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

Ngày đầu sơ khai, Giáo phận Ban Mê Thuột chỉ có 55 linh mục và 56.719 giáo dân. Trải qua hành trình hơn 50 năm dưới sự tác tạo của Chúa Thánh Thần, hiện nay Giáo phận Ban Mê Thuột đã có 8 giáo hạt, 118 giáo xứ, 72 giáo họ biệt lập, 459.227 tín hữu (361.725 người kinh và 97.502 người dân tộc thiểu số), 165 linh mục Triều và 56 linh mục Dòng.

Là Giáo phận Truyền giáo nên Các Vị Mục Tử rất chú trọng đến việc đào tạo các linh mục. Và, hôm nay, 11 thầy phó tế được truyền chức Linh mục:

1. Phêrô Lê Minh Anh – Giáo xứ Châu Sơn

2. Phaolô Nguyễn Quang Hải – Giáo xứ Thánh Tâm

3. Giuse Nguyễn Văn Hiếu – Giáo xứ Tân Hưng

4. Phaolô Nguyễn Tùng Lâm – Giáo xứ Châu Sơn

5. Gioan B. Hồ Anh Phi – Giáo xứ Nhơn Hòa

6. Gioan Nguyễn Hoàng Tâm – Giáo xứ Phước Bình

7. Phêrô Vương Đình Thắng – Giáo xứ Vinh Hòa

8. Ambrôsiô Trần Đức Trạng – Giáo xứ Châu Sơn

9. Giuse Nguyễn Văn Triều – Giáo xứ Đăk Nhau

10. Phaolô Nguyễn Văn Yến – Giáo xứ Vinh Đức

11. Giuse Vũ Văn Tiệp – Giáo xứ Bù Đăng