GP Cần Thơ: Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục  Thứ Tư 26/06/2019 Tại Nhà Thờ Sóc Trăng Trên Youtube

print

GP Cần Thơ:  Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục
 Thứ Tư 26/06/2019 Tại Nhà Thờ Sóc Trăng

Trên Youtube theo địa chỉ:

Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ