GP Cần Thơ: Truyền Chức Phó Tế 2023

print

GP Cần Thơ: Truyền Chức Phó Tế 2023

Theo thông lệ của GPCT từ vài năm nay, vào cuối tuần Tĩnh Tâm LM sẽ có Thánh Lễ truyền chức Phó Tế.

Năm nay GPCT cũng có 11 Thầy được lãnh nhận chức Phó Tế trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu 1/12/2023.

Sau đó các Thầy sẽ tiếp tục thực tập mục vụ trong 6 tháng trước khi lãnh nhận thánh chức LM.

Kính chúc quý Thầy được tràn đầy ơn thánh và hăng say phục vụ Hội Thánh theo chức năng của mình.

MVTT/GPCT