Gp Long Xuyên: Trực Tuyến Thánh lễ Truyền chức Linh mục (5g sáng ngày 03/07/2021)

print

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 thứ Bảy ngày 03 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ Truyền chức chỉ cử hành nội bộ tại Tòa Giám mục. Xin quý cha và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông với các Tân chức trong thánh lễ trực tuyến.

***

 

 

NHIỆM SỞ ĐẦU TIÊN CỦA CÁC TÂN LINH MỤC

1/ Cha Micae Bùi Bảo An                                   

– Phó Gx. Hưng Văn – Giáo hạt Rạch Giá

2/ Cha Giuse Trịnh Hoàng Do   

– Phó Gx. Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

3/ Cha Micae Nguyễn Thành Đoán                   

– Phó Gx. Dương Đông -Giáo hạt Rạch Giá

4/ Cha Đaminh Hoàng Huy Hân                       

– Phó Gx. Rạch Giá – Giáo hạt Rạch Giá

5/ Cha Martino Nguyễn Vũ Trần Hoàng        

– Phó Gx. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – Giáo hạt Tân Hiệp

6/ Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Huynh           

– Phó Gx. Môi Khôi – Giáo hạt Vĩnh An

7/ Cha Vinhsơn Trần Hải Linh              

– Phó Gx. Trung Thành – Giáo hạt Tân Thạnh

8/ Cha Giuse Phạm Công Thịnh            

– Phó Gx. Phú An – Giáo hạt Châu Đốc

9/ Cha Giuse Nguyễn Mạnh Tiến                      

– Phó Gx. Năng Gù – Giáo hạt Long Xuyên

10/ Cha Gioan B. Lê Vân Nam                             

– Phó Gx. Mỹ Thạnh – Giáo hạt Long Xuyên

11/ Cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn              

– Phó Gx. Thạnh An – Giáo hạt Vĩnh Thạnh

12/ Cha Giêrônimô M. Đỗ Quang BìnhCRM              

– Phó Gx. Tri Tôn – Giáo hạt Châu Đốc

13/ Cha Raymundo M. Nguyễn Viết Quang, CRM

– Phó Gx. Ngọc Thạch -Giáo hạt Vĩnh Thạnh