GP Phú Cường: Thánh Lễ cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt 4.4.2020 – ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước

print